Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost

POKLICNA GASILSKA ENOTA

Nova Gorica

 
Vedno v stanju pripravljenosti
KDO KAJ KJE KDAJ

GENG uspešna na EU razpisu Interreg SLO - IT s projektom CROSS IT SAFER

09.08.2018

GENG uspešna na EU razpisu Interreg SLO - IT s projektom CROSS IT SAFER

Odbor za spremljanje Programa Slovenija - Italija 2014–2020 je 25. julija 2018 potrdil strateških projektov Cross It Safer – čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo, ki bodo sofinancirani s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa Interreg Slovenija - Italija 2014–2020 v vrednosti 2.933.000,00 €.

Skupni izziv, ki ga CROSSIT SAFER naslavlja, je vzpostavitev institucionalne ravni, ki bi bila sposobna upravljati naravna tveganja, torej zmanjšanje ogroženosti zaradi geomorfoloških značilnosti območja in podnebnih sprememb, ki narekujejo potrebo po večji usklajenosti preventivnih ukrepov, ukrepov pripravljenosti in ukrepov za odziv na naravne nesreče na programskem območju. Glavni splošni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev civilne zaščite k načrtovanju skupnih rešitev v primeru nesreč z usklajenimi preventivnimi ukrepi, ukrepi pripravljenosti in ukrepi za odziv na nesreče. Cilj bo prispeval k okrepljenemu sodelovanju institucij civilne zaščite, k večji usklajenosti ukrepanja v primeru naravnih nesreč ter k izboljšani usposobljenosti in opremljenosti enot civilnih zaščit.

Gasilska enota Nova Gorica je ena izmed 9 partnerjev v projektu in bo za izvedbo svojega dela projekta porabila 287.000,00 € (85% EU sredstev, 15% lastnih sredstev). Sredstva se bodo v večini namenila za nakup potrebne oprema za vodenje intervencij in vzpostavitev štabnega mesta na terenu ( šotor, table, mize, stoli, IT oprema itd.) ter prikolica za transport opreme. Nabavil se bo profesionalni dron s termo (IR) kamero in dron s kamero za učenje upravljanja. Poleg tega bomo vzpostavili sistem nadzornih vrtljivih (video + termo-IR) kamer za zgodnje odkrivanje požarov v naravnem okolju s pripadajočo IT in komunikacijsko opremo ter sistem satelitske in radio komunikacijskih zvez z možnostjo sledenje.

Poleg nabave opreme bomo organizirali eno večjo štabno vajo, pripravili čezmejni protokol za harmonizacijo ukrepov v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju (celotna meja SLO – IT), sodelovali na najrazličnejših izobraževanjih, ter bili deležni izvedenih programskih nalog ostalih partnerjev.

Projekt se bo pričel 1.1.2019 in trajal bo tri leta.

 

Spletna povezava: https://www.ita-slo.eu/en/node/1147