Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost

POKLICNA GASILSKA ENOTA

Nova Gorica

 
Vedno v stanju pripravljenosti
KDO KAJ KJE KDAJ

JAVNI RAZPIS ZA POVELJNIKA GASILSKE ENOTE

06.11.2019

JAVNI RAZPIS ZA POVELJNIKA GASILSKE ENOTE

Na podlagi 44. člena  Statuta Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica, 7. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gailsko in reševano dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica ( Uradni list RS, št. 32/12 ) in 25. čelna Zakona o delovnih razmerjih ( Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ - F, 52/16 in 15/17 - odl. US ),  Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica, objavla razpis za 
 
POVELJNIK GASILSKE ENOTE ( m/ž )
 
Kandidati morajo svoje prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in predlogom programa delovanja operative zavoda za mandatno obdobje, poslati najkasneje do 18.11.2019 na naslov:
 
Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica, s pripisom "Prijava na javni razpis za poveljnika - NE ODPIRAJ"