Skoči na glavno vsebino
Pripravljeni smo za varnejše okolje na goriškem. Vedno z vami vedno pomagamo!

Koristni nasveti

Vzdrževanje prostih evakuacijskih potiEvakuacija je urejeno gibanje oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti.Poteka po evakuacijski poti, ki je označena z znaki, ki kažejo smer evakuacije do zbirnega mesta. Če je za vašostavbo izdelan načrt evakuacije, se seznanite z njim. 

 

Za varno izvedbo evakuacije morajo biti evakuacijske poti vedno proste in prehodne. Pomembnoje, da na hodnike in stopnišča, kjer potekajo evakuacijske poti, ter pred izhode ne postavljate omar,škatel, vozičkov, koles, rož in drugih predmetov, saj lahko tako ovirate evakuacijo.Ob požaru je lahko na evakuacijski poti dim ali zmanjka elektrike, kar dodatno ovira vaš umik.V skupnih prostorih (stopnišča, hodniki, kolesarnice, sušilnice, skupne kleti in podobno) ne kopičiteškatel, pohištva, papirja, koles in drugih predmetov, še posebno ne vnetljivihsnovi.Skupne prostore uporabljajte skladno z njihovo namembnostjo.Jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom ne shranjujte v prostorih, ki so nižji od okoliškega zemljišča, vprostorih, kjer temperatura lahko preseže 40 °C, in spalnih prostorih.Uporaba električnih vozil, kot so kolesa, skiroji, rolke in podobno, se povečuje. Marsikdo jih polni vstanovanju. Pri polnjenju takih vozil lahko pride do požara, zato pri polnjenju upoštevajte navodilaproizvajalca in poskrbite za požarno varnost. Za polnjenje uporabljajte nepoškodovano opremo, ki joje predvidel proizvajalec. V bližini, kjer polnite električna vozila, odstranite predmete in snovi, ki lahkozagorijo. Ko je baterija napolnjena, jo izklopite.Upoštevajte prepovedi kajenja. Za evakuacijo nikoli ne uporabljajte običajnega dvigala, umikajte sepo stopnicah.V stavbi lahko živijo ali gostujejo tudi gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, gluho slepi ter gibalnoovirane osebe, ki bodo ob evakuaciji morda potrebovali vašo pomoč. Z njimi in upravnikom seuskladite, kdo bo komu pomagal in na kakšen način.Ob požaru, ki ga ne morete omejiti ali pogasiti, se poskušajte čim prej umakniti na varno. Če lahko, opožaru obvestite tudi druge stanovalce in pokličite na številko 112.Zaklenjena vrata stanovanja lahko preprečijo varen umik. Pomembno je, da je ključ vedno na istemmestu in da vsi družinski člani vedo kje je, in ga lahko dosežejo, to velja tudi za ključe evakuacijskega– požarnega stopnišča, če ga vaš blok ima.Ne parkirajte na površinah za gasilce ter nanje ne postavljate ovir, ki jih je težko odstraniti. Prostemorajo biti tudi površine ob hidrantih.To je le nekaj osnovnih napotkov kako poskrbeti za požarno varnost, vsako opuščanje ukrepovpožarne varnosti je lahko kaznivo dejanje nad čemer bedi IRSVNDN in Policija.Neizbrisna kazen pa je doživeti požar in izgubo na lastni koži .Z odgovornimi dejanji lahko to preprečite ali vsaj omilite.Poskrbimo za NAŠO varnost!