Skoči na glavno vsebino
Pripravljeni smo za varnejše okolje na goriškem. Vedno z vami vedno pomagamo!

Meritve hidrantov

 

  Ena od dopolnilnih dejavnosti, ki jo izvaja zavod, je kontrola hidrantov in meritev tlaka v javnem in internem hidrantnem omrežju.

  Hidrantna omrežja so vsi objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo po cevovodih dovaja do hidrantnih priključkov, ki se neposredno uporabljajo za gašenje požara ali pa se nanje priključijo gasilska vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne gasilske črpalke.

  Zavod izvaja preizkušanje hidrantnega omrežja v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur.l. RS št. 22/1995) in na podlagi pooblastila Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

  Hidrantno omrežje preizkusi pooblaščeni delavec zavoda na zahtevo naročnika najkasneje v sedmih dneh od podane pisne zahteve, pri tem pa morata sodelovati naročnik preizkusa in lastnik omrežja.

  Po opravljenem preizkusu zavod izda naročniku pisno poročilo, priloži pa tudi merilni list in hidrantni list, ki sta sestavna dela tega poročila.

  Po uspešno opravljenem preizkusu na podlagi poročila in po odpravljenih vseh morebitnih pomanjkljivostih zavod izda naročniku potrdilo o brezhibnem delovanju hidrantnega omrežja.

  Kaj mora stranka predložiti pooblaščenemu delavcu zavoda pred meritvijo hidrantov?

  1. Načrt strojnih instalacij, iz katerega je razviden razvod hidrantnega omrežja, ime izdelovalca projekta in datum izdelave projekta.
  2. Študijo požarne varnosti, v kateri je določena zahtevana količina pretoka vode.