Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost

POKLICNA GASILSKA ENOTA

Nova Gorica

 
Vedno v stanju pripravljenosti
KDO KAJ KJE KDAJ

Pogodba za dobavo avtolestve podpisana

05.11.2020

Pogodba za dobavo avtolestve podpisana

Danes je za Gasilsko enoto Nova Gorica in prebivalce Goriške poseben dan, saj smo podpisali pogodbo za nakup nove gasilske avtolestve s pregibnim lestvenikom za gašenje in reševanje iz višin. Vrednost nakupa je 730.000,00 € (z DDV). Gre za skupen projekt Mestne občine Nova Gorica, občin Brda, Kanala ob Soči, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba, ki so zagotovila sredstva v višini 250.000,00 € (Mestna občina Nova Gorica – 180.000,00 EUR; Občina Brda – 14.762,50 EUR; Občina Kanal ob Soči – 15.407,50 EUR; Občina Miren-Kostanjevica – 12.357,50 EUR; Občina Renče-Vogrsko 10.952,50 EUR in Občina Šempeter-Vrtojba – 16.520,00 EUR). Na podlagi uspešne prijave na razpis od Uprave za zaščito in reševanje so bila pridobljena  sredstva v višini 276.000.00 €, preostala sredstva v višini 204.000,00 € pa bo zagotovila GENG iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let ter namenskih sredstev za nakup gasilske opreme.