Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost

POKLICNA GASILSKA ENOTA

Nova Gorica

 
Vedno v stanju pripravljenosti
KDO KAJ KJE KDAJ

VAJA PROMETNA NESREČA VOGRSKO 2021

19.11.2021

VAJA PROMETNA NESREČA VOGRSKO 2021

V letošnjem letu, ko obeležujemo 30 let gasilske enote Nova Gorica, smo se na različnih vajah srečali že z vsemi sosednjimi gasilskimi enotami širšega pomena (GEŠP). Pred kratkim se je porodila ideja, da bi pripravili skupno vajo z Gasilsko-reševalnim centrom (GRC) Ajdovščina. K sodelovanju smo povabili še obe službi nujne medicinske pomoči, zavedajoč se, da so njihovi resursi zaradi trenutne zdravstvene situacije močno omejeni. Prav tako so sodelovanje z veseljem, čeprav le z vodstvenim kadrom, potrdili tudi na policijski postaji ter prometni policiji v Novi Gorici ter v urgentnem centru Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica. Seveda je na takšni vaji nepogrešljivo tudi sodelovanje Regijskega centra za obveščanje (ReCO).

Nesreča nikoli ne počiva, reševalne službe tudi ne. V torek, 16. novembra, smo izvedli kratkotrajno vajo na temo prometne nesreče, s katero smo nadgrajevali veščine sodelovanja različnih služb na dogodku večjega obsega.

Na vaji smo uspešno izvedli vse potrebne aktivnosti ter uspešno rešili štiri poškodovane ter eno nepoškodovano osebo, tri osebe pa nesreče niso preživele. Zavedajoč se trenutne situacije so ekipe zdravstvenega osebja sodelovale z manjšim številom reševalcev kot bi sicer. V urgentni center bolnišnice Nova Gorica pa bi v realnih okoliščinah lahko sprejeli le eno hudo poškodovano osebo, kar nas močno skrbi.

 

Po vaji so povedali:

Ana Bokan, vodja službe nujne medicinske pomoči (NMP) Zdravstvenega doma Nova Gorica:

»Takšne skupne vaje bi morale postati stalnica. Čeprav vse službe odlično delujemo po svojih dobro znanih protokolih, se na takšnih vadbenih intervencijah vedno znova pokažejo nove spremenljivke, ki vplivajo na samo izvedbo in ki si jih na papirju ne moremo predstavljati. Postavljanje ekip v vedno nove situacije in dobro sodelovanje med službami vodi k napredku.«

 

Blaž Mlečnik, poveljnik-direktor GRC Ajdovščina:

»Cilj vaje je bil preveriti usklajenost in skupno delovanje različnih služb v primeru prometne nesreče z večjim številom poškodovanih. Ker je na srečo tovrstnih nesreč malo, okolje pa od reševalcev pričakuje, da smo pripravljeni tudi na tovrstne dogodke, je organizacija skupnih vaj nujna in dobrodošla.«  

 

Erik Sedevčič, predstojnik Urgentnega centra SB Nova Gorica:

»V Urgentnem centru Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica se zavedamo pomena pravilnega in učinkovitega sodelovanja vseh služb, ki sodelujejo pri oskrbi poškodovancev v množičnih nesrečah. Ker so taki dogodki k sreči zelo redki, ni veliko priložnosti, kjer bi lahko v praksi preizkusili svojo usposobljenost, zato zelo toplo pozdravljamo tovrstne vaje, ker so odlična priložnost za medsebojno spoznavanje in nadgradnjo prepotrebnih izkušenj. Organizatorju vaje izrekamo vse pohvale in se že vnaprej veselimo nadaljnjega sodelovanja."

 

Petra Beravs, NMP Ajdovščina:

»Lepo pripravljena vaja s poudarkom na sodelovanju (predvsem) gasilske in reševalne službe. Vsekakor dobrodošla obnovitev znanja o množičnih nesrečah, pri katerih je potrebna predvsem dobra organizacija, da se reši čim več življenj.«

 

Sebastjan Čuk, Gasilska enota Nova Gorica, vodja intevencije na vaji:

»Medsebojno sodelovanje sil v sistemu zaščite in reševanja je bistvenega pomena za nadgradnjo našega sodelovanja. Prepričan sem, da lahko le z vajami, ki imajo realno predpostavko, nadgradimo posredovanje ob izrednem dogodku. Kot vodja intervencije na vaji sem vesel medsebojnega sodelovanja s poklicnimi gasilci iz Ajdovščine, službami NMP, Urgentnim centrom Nova Gorica in in regijskim centrom za obveščanje Nova Gorica ter policijo. V želji po nadaljnjem sodelovanju in krepitvi operativne sposobnosti se veselim novega scenarija, kjer bomo še boljši.«

 

Borut Mihelj, Gasilska enota Nova Gorica, vodja vaje:

»Takšne vaje so nujne, če želimo ohranjati visok nivo operativne usposobljenosti reševalnih služb za skupen nastop ob nesrečah, kjer sodelujemo službe iz različnih struktur.«