Skoči na glavno vsebino
Pripravljeni smo za varnejše okolje na goriškem. Vedno z vami vedno pomagamo!

Območje pokrivanja

Območje delovanja zavoda obsega 606 km2, na katerem živi v 126 naseljih nekaj nad 58.000 prebivalcev.

Z uredbo Vlade Republike Slovenije o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/2007) je enota določena za opravljanje nalog zaščite in reševanja ob nesrečah ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, nesrečah v daljših avtocestnih in drugih cestnih ter železniških predorih, nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah ter drugih nalog zaščite in reševanja širšega pomena.

Zavod s svojimi preventivnimi in drugimi dejavnostmi, povezanimi s požarnim varstvom, zagotavlja na trgu dodatna sredstva in storitve, namenjene dvigu kakovosti osnovnega požarnega varstva.