Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost

POKLICNA GASILSKA ENOTA

Nova Gorica

 
Vedno v stanju pripravljenosti
KDO KAJ KJE KDAJ

Požari

Požar je nenadzorovano gorenje, ki se širi v prostoru in času ter uničuje materialne dobrine in ogroža zdravje in življenje ljudi in živali.

Požare lahko razvrstimo glede na lokacijo, velikost ali vrsto gorljivega materiala.

Glede na lokacijo:

  • v urbanem – bivalnem okolju,
  • v industrijskih in obrtnih objektih,
  • v naravnem okolju (gozdni požari, travniški požari, požari na poljah ipd.).

Glede na velikost oziroma obseg požarišča na :

  • majhni požari,
  • srednji požari,
  • veliki požari,
  • katastrofalni požari.

Glede na vrsto gorljivega materiala, ki je zajeta v požar (EN 2):

RAZRED GORLJIVI MATERIAL
Požari gorljivih trdnih snovi, Požari gorljivih trdnih snovi, ki so pretežno organskega izvora in v normalnih razmerah zgorevajo tako, da tvorijo žerjavico Les, tekstil, slama, papir, premog…
Požari gorljivih tekočih snovi ali snovi Požari gorljivih tekočih snovi ali snovi, ki lahko postanejo tekoče Bencin, nafta, olja, voski, laki, alkoholi, benzen, smole…
Požari gorljivih plinov Požari gorljivih plinov Metan, butan, propan, acetilen, vodik…
Požari lahkih kovin Požari lahkih kovin Magnezij, aluminij v prahu…

GORENJE

Gorenje je eksotermna kemijska reakcija oksidacije med gorljivo snovjo in kisikom. Gre za spajanje gorljive snovi s kisikom, pri kateri se sprošča kemična energija - izgorevalni produkti (dim) in toplota.

Da do gorenja lahko pride, morajo biti istočasno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • gorljiva snov, ki je lahko v trdnem, plinastem ali tekočem agregatnem stanju,
  • kisik (zrak),
  • toplota oziroma zadostna energija vira vžiga.

TRIKOTNIK GORENJA

Trikotnik gorenja