Skoči na glavno vsebino
Pripravljeni smo za varnejše okolje na goriškem. Vedno z vami vedno pomagamo!

Potapljači

Organizacija in namen potapljaške sekcije v jzgrd GENG

Uradni list Vlade RS, št. 92/2007, ki izdaja UREDBO o organiziranju, opremljenju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje in pomoč, se v JZGRD GENG usposobi do deset gasilcev potapljačev z avtonomno potapljaško opremo.
Namen potapljaške sekcije je organizirati in vspodbujati podvodne  aktivnosti v smislu zaščite in reševanja pomagati pri reševanju ljudi in premoženja na in iz vode.

Usposabljanje potapljaške sekcije jzgrd GENG

Osnovno in nadaljevalno usposabljanje potapljačev sekcije JZGRD GENG se izvaja po javno priznanem programu PSS (Professional Scuba Schools).

Spletna Povezavahttp://testpss.pssww.org/sl/default.aspx

Za pridobitev dodatnih znanj in veščin reševalnega potapljanja ter zaradi zadostitve zakonskim zahtevam se za aktivne “gasilce potapljače reševalce iz vode” izvaja tudi usposabljanje po “Programu dopolnilnega usposabljanja potapljačev reševalcev, ki so vključeni v sistem ZIR Program E”.

Spletna povezava: http://www.sos112.si/slo/tdocs/iczr/p126.pdf

Trenutno imamo v JZGRD GENG 4 člane, ki imjo opravljen tečaj iz programa "E modul".

Naloge potapljaške sekcije

 • Reševanje in iskanje pogrešanih ljudi iz vode in na vodi v primeru nesreč na rekah, jezerih in morju,
 • Sodelovanje pri reševanju ljudi, živali, premoženja in kulturne dediščine ob poplavah ter nesrečah na vodi,
 • Sodelovanje pri opravljanju nujnih zaščitnih in drugih del zaradi preprečitve in ublažitve posledic nesreč na vodah,
 • preventivno delovanje, kot so pregledi mostov, jezov in obrežij, pomolov, privezov, sidrišč,
 • zaščita športnih tekmovanj in drugih prireditev ob vodi in na vodi,
 • vzgojno - izobraževalno delovanje, kot je vzgoja in izobraževanje novih potapljačev in potapljačev reševalcev,
 • vzdrževanje stalnega ustreznega števila potapljačev reševalcev,
 • udeleževanje tekmovanj in prireditev sorodnih društev (druženje in izmenjava izkušenj),
 • si prizadeva za visoko strokovno raven dela potapljaške sekcije,
 • skrbi za varnost svojih članov, jih v ta namen izobražuje in skrbi za preventivne varnostne ukrepe, ter spoštovanje pravil potapljanja (PSS),
 • organizira tečaje za pridobitev višjih potapljaških stopenj, 
 • prireja potapljaške tabore, srečanja in druge oblike združevanja, dopolnjevanja, izobraževanja in nadgrajevanja,
 • sodeluje s PODVODNO REŠEVALNO SLUŽBO SLOVENIJE enota Nova Gorica in drugimi institucijami in združenji iz strani zaščite in reševanja RS.