Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost

POKLICNA GASILSKA ENOTA

Nova Gorica

 
Vedno v stanju pripravljenosti
KDO KAJ KJE KDAJ

Kako ravnati v primeru nezgode

OBVEŠČANJE REGIJSKEGA CENTRA ZA OBVEŠČANJE – KLIC V SILI 112

Preudarno je, da vedno ko pride do nezgode, pokličete gasilce na telefonsko številko 112. Vedeti morate, da gasilci svojo pomoč pri gašenju ali reševanju življenj NE zaračunavamo! Nobenih stroškov ne bo imel npr. prijavitelj požara, tudi če je požar pred prihodom gasilcev že ugasnil.

Zavestno zavajanje gasilcev z lažnimi pozivi je obsodbe vredno in kaznivo dejanje!

Ko kličete na telefonsko številko 112, povejte:

 • KDO kliče,
 • KAJ se je zgodilo,
 • KJE se je zgodilo,
 • KDAJ se je zgodilo,
 • KOLIKO je ponesrečencev,
 • kakšne so POŠKODBE,
 • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (prometna nesreča, požar, nevarne snovi, poškodovani plinovodi ali druge napeljave…),
 • KAKŠNO POMOČ potrebujete.

Številko 112 pokličite če:

 1. potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih ali jamarskih reševalcev,
 2. opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja,
 3. ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.