Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost

POKLICNA GASILSKA ENOTA

Nova Gorica

 
Vedno v stanju pripravljenosti
KDO KAJ KJE KDAJ

Tehnični nadzor hidrantnega omrežja

Tehnični nadzor hidrantnega omrežja

Kot dopolnilno dejavnost zavod izvaja redni tehnični nazor hidrantnega omrežja po 20. členu Pravilnika o preizkušanju hidrantnega omrežja (Ur.l. RS št. 22/95).

Notranje hidrantno omrežje je lahko priključeno na javno vodovodno omrežje ali pa je interno vodovodno omrežje.

Industrijski obrati z veliko porabo tehnološke vode ali z veliko o nevarnostjo požara imajo lastno (interno) vodovodno omrežje, z lastnim zajetjem vode in z napravami za prečrpavanje in vzdrževanje tlaka v omrežju.

Stavbe z večjim številom stanovanj, poslovne in industrijske zgradbe in zgradbe javnega pomena, v katerih se zbira večje število ljudi, imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je navadno del notranjega vodovodnega omrežja.

Notranje hidrantno omrežje je v prvi vrsti namenjeno uporabi stanovalcem, zaposlenim in drugim porabnikom stavb za gašenje začetnih požarov. Za odvzem vode so v zgradbi nameščene zidne hidrantne omarice s tlačno cevjo in ročnikom.

Notranje hidrantno omrežje je lahko izvedeno tudi kot suho, brez vode. Suho omrežje je namenjeno gasilski enoti, ki izvaja notranji napad, saj v primeru gašenja omrežje napaja z vodo iz gasilskega vozila (cisterne).

Notranje hidrantno omrežje mora biti najmanj enkrat letno redno kontrolirano. Kontrola obsega pregled opreme hidranta (stanje cevi, ročnika, tesnost) in preizkus delovanja. Če omrežje ni suho, mora biti izmerjen tudi statični tlak. Po pregledu je potrebno omarico hidranta zaplombirati.